புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Pain Relief  Cream / மூவ்
Moov

Pain Relief Cream / மூவ்

Regular price Rs. 67.85 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Offers quick pain relief from muscle pain, sprains, strains, spasms and even cramps
  • Moov pain relief cream has a unique fast absorption formula that allows it work quickly and get rid of pain
  • It's a quick pain relief cream for common problems like frozen shoulder and body ache
  • Made using 100% Ayurvedic ingredients that contribute to the pain relieving process, helping you get rid of pain quickly
  • The soothing warmth from the eucalyptus oil and wintergreen oil bring instant relief to the muscle by relaxing it