புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Jackfruit /  Palapalam / பலாப்பழம்
OCTOPAL

Jackfruit / Palapalam / பலாப்பழம்

Regular price Rs. 460.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Constipation. Jackfruit is a good source of fiber, so it could help you feel fuller for longer and help keep your bowel movements regular.
  • Ulcers. The natural chemicals in jackfruit may help prevent these sores from forming inside your stomach.
  • Diabetes. ...
  • High blood pressure. ...
  • Skin problems.