புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Papaya fruit /  பப்பாளி பழம் / Pappalipalam
OCTOPAL

Papaya fruit / பப்பாளி பழம் / Pappalipalam

Regular price Rs. 57.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Good Eye Health. Papayas are loaded with Vitamin A an antioxidants, which helps in improving eye health. ...
  • Aids digestion. ...
  • Anti-ageing. ...
  • Boosts Immunity. ...
  • Helps in weight loss. ...
  • Better kidney health. ...
  • Great for diabetics. ...
  • Better cardiovascular health.