புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Parle G / பார்லி ஜி
Parle G / பார்லி ஜி
Parle G / பார்லி ஜி
Parle G / பார்லி ஜி
Parle

Parle G / பார்லி ஜி

Regular price Rs. 11.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Parle-G biscuits provide instant energy. As in the case of all biscuits, they should not be consumed in excess as they contain sugar and fats.