புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Moong dhal / Pasi Pair / பாசிப் பயிர்
OCTOPAL

Moong dhal / Pasi Pair / பாசிப் பயிர்

Regular price Rs. 13.80 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Vitamins: It is rich in Vitamin A, B, C and E and also in many minerals including iron, calcium, and potassium. ...
  • It good to Loose Weight: It is considered a healthy weight loss food as it is a low fat food rich in proteins and fibre. ...
  • Heart Friendly: It helps to lower the high cholesterol level in the blood system.