புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Peanut / Verkadalai / வேர்க்கடலை
OCTOPAL

Peanut / Verkadalai / வேர்க்கடலை

Regular price Rs. 7.48 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

If you eat peanuts every day you get proteinvitamins, minerals, and more! Peanuts have more protein than any nut (7g per serving), containing more than 30 essential vitamins and minerals, and are a good source of fiber and good fats.