புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Pearl millet / Kambu / கம்பு
OCTOPAL

Pearl millet / Kambu / கம்பு

Regular price Rs. 11.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Numerous health benefits of Pearl Millet are because of its richness in essential compounds like phytic acid and niacin which is not found commonly in other cereal grains. It is an excellent source of protein and fibre. It has very high starch content and is rich in minerals like phosphorus and zinc. It is also known for its high iron content.