புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Pepper Pongal / Milagu Sadam / மிளகு சாதம்
OCTOPAL

Pepper Pongal / Milagu Sadam / மிளகு சாதம்

Regular price Rs. 34.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

As it combines complex carbohydrates with proteins, it makes for a complete meal. Legumes like lentils, beans and peas are a great source of protein, vitamin B and iron, and are rich in dietary fibre too.