புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Pepper Soup / Milagu Rasam / மிளகு ரசம்
OCTOPAL

Pepper Soup / Milagu Rasam / மிளகு ரசம்

Regular price Rs. 23.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

For flu and fever, pepper soup is very medicinal when taken hot, and it's spices tackle all feelings of cold and chest congestion, and provide an almost instantaneous relief. Nutritional Value: zinc, protein, camphene, manganese, Alkaloids, Limonene, Folic acid, Vitamins: A, B1, B2, C and E.