புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Pepsodent  / பெப்சோடென்ட்
Pepsodent

Pepsodent / பெப்சோடென்ட்

Regular price Rs. 43.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • 12 Hour Protection Against Germs Pepsodent Germicheck 8 Actions Toothpaste Helps Fight Germs For Upto 12 Hours.
  • It Protects From Plaque & Gives Cavity Protection. For Improved Dental Hygiene And Strong & Healthy Teeth.
  • Protection For The Family Use Pepsodent Germicheck 8 Actions Toothpaste To Step Up Your Family’S Whole Mouth Protection And Get 8 Scientifically Proven Benefits
  • Good Dental Hygiene Habits & Routines For Best Results, Brush Your Teeth Twice Daily With Pepsode