புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Asafoetida / Perugayam  / பெருங்காயம்
OCTOPAL

Asafoetida / Perugayam / பெருங்காயம்

Regular price Rs. 26.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Helps Reduce Bloating And Other Stomach Problems. ...
  • Helps Relieve Asthma. ...
  • May Lower Blood Pressure Levels. ...
  • May Relieve Menstrual Pain. ...
  • Reduces Headaches. ...
  • Can Heal Insect Bites And Stings. ...
  • It May Help Reduce Acne. ...
  • May Help Bring A Glow On Your Face.