புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Roastedgram  /  Pottu kadalai / பொட்டுக்கடலை
OCTOPAL

Roastedgram / Pottu kadalai / பொட்டுக்கடலை

Regular price Rs. 5.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Controls diabetes and blood sugar levels.
  • Maintains healthy bones.
  • Reduces inflammation.
  • Stabilizes blood pressure.
  • Helps in maintaining a healthy heart.
  • Lowers cholesterol.
  • Is known to help prevent Cancer.
  • Enhances immunity.