புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Prawn Fry /Iral Varuval/இறால் வருவல்
OCTOPAL

Prawn Fry /Iral Varuval/இறால் வருவல்

Regular price Rs. 115.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Prawns are a rich source of selenium, one of the most effective antioxidants at maintaining healthy cells. They also contain high levels of Zinc, which is important to develop a healthy immune system. Eating prawns helps build strong bones because they contain phosphorous, copper and magnesium.