புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Puffed Rice / Pori / பொரி
OCTOPAL

Puffed Rice / Pori / பொரி

Regular price Rs. 10.35 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

 Finest staples sourced right from the best farms and produce centers in order to get you good quality at competitive prices. Every product is carefully selected by experienced and technically competent merchandisers, cleaned and packed at our hygienic facilities in food grade plastic and sold to you at the most competitive prices in the market.