புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Radish Seed / Mulangi vithai /  முள்ளங்கி  விதை
OCTOPAL

Radish Seed / Mulangi vithai / முள்ளங்கி விதை

Regular price Rs. 2.30 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Planting And Care

  • Provide well-drained soil with consistent moisture
  • Thin radishes to about an inch apart when the plants are a week old
  • Avoid overwatering
  • Water when the soil feels dry to touch
  • Look for root borer or other pest attacks and apply the organic pesticide
  • Do not leave in the ground long after a mature stage