புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Raggi / கேப்பை
OCTOPAL

Raggi / கேப்பை

Regular price Rs. 11.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • When consumed on a regular basis; Ragi is very good at dealing with conditions like depression, insomnia, hypertension, headaches, and anxiety.
  • The presence of antioxidants especially tryptophan and amino acids work as natural relaxants. It is also a very healthy food for infants. The high calcium content helps with bone development.
  • It is the main source of nutrition and a very important crop. Since it can withstand severe drought conditions, it can easily be grown throughout the year.
  • It is nutritionally higher in protein and minerals in comparison to rice and other cereals, making it a protein source for vegetarian diets.