புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Rice Soup / Neeragram / நீராகாரம்
OCTOPAL

Rice Soup / Neeragram / நீராகாரம்

Regular price Rs. 11.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Rice water for skin lightening. Many websites recommend using rice water to lighten the skin or reduce dark patches. ...
  • Rice water for the face. ...
  • Dry skin. ...
  • Damaged hair. ...
  • Digestive upsets. ...
  • Eczema, acne, rashes, and inflammation. ...
  • Eye problems. ...
  • Sun damage protection.