புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Rice Suriya Brand / அரிசி சூரிய பிராண்ட் /Aarisi
Rice Suriya Brand / அரிசி சூரிய பிராண்ட் /Aarisi
Rice Suriya Brand / அரிசி சூரிய பிராண்ட் /Aarisi
Rice Suriya Brand / அரிசி சூரிய பிராண்ட் /Aarisi
Surya

Rice Suriya Brand / அரிசி சூரிய பிராண்ட் /Aarisi

Regular price Rs. 51.75 Rs. 195.25 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Rice can serve as a good source of B vitamins (including thiamin, niacin, and riboflavin) and iron. Rice is also an excellent source of manganese and magnesium. Brown rice provides more vitamins than white rice.