புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Sabena /  சபினா
OCTOPAL

Sabena / சபினா

Regular price Rs. 15.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Effective cleaner and remover of tough stains
  • Make utensils free from grease and dirt
  • Give you a fresh fragrance
  • Experience refresh, sparkly and spot free vessels in your kitchen