புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Sabudana / Javarisi / ஜாவரிசி
OCTOPAL

Sabudana / Javarisi / ஜாவரிசி

Regular price Rs. 5.18 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Sabudana, the tiny translucent globules that are extracted from tapioca roots, are a common feature across Indian regional cuisines.