புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Samba Gothumai /  சம்பா கோதுமை
OCTOPAL

Samba Gothumai / சம்பா கோதுமை

Regular price Rs. 34.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Samba wheat or broken wheat is richer than fibre than ordinary wheat as it is not polished and does not lose any of its nutrients during the process. It is also more nutritious than white rice, refined flour as it has more fibre, vitamins, minerals and the glycaemic index is lower.