புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Benzoin Resin  / Saambrani / சாம்பிராணி
OCTOPAL

Benzoin Resin / Saambrani / சாம்பிராணி

Regular price Rs. 5.18 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

The burning sambrani, however, purifies the air and removes moisture. The smoke is also known to be an excellent cure for respiratory ailments. It also has antiseptic and anti-inflammatory properties.