புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Sandalwood / Sandhanam  / சந்தனம்
OCTOPAL

Sandalwood / Sandhanam / சந்தனம்

Regular price Rs. 11.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Helps in Removing Tan. It is imperative to save yourself from the harmful rays of the sun. ...
  • Has Anti-inflammatory Properties. ...
  • Acts as an Astringent. ...
  • Used as an Antiseptic. ...
  • For Removing Acne and Blackheads. ...
  • For Skin Softening. ...
  • Removal of Sun tan. ...
  • Removal of Dark Spots.