புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Cumin powder / Seeragathool  / சீராக தூள்
Aachi

Cumin powder / Seeragathool / சீராக தூள்

Regular price Rs. 25.30 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Promotes Digestion. The most common traditional use of cumin is for indigestion. ...
  • Is a Rich Source of Iron. ...
  • Contains Beneficial Plant Compounds. ...
  • May Help With Diabetes. ...
  • May Improve Blood Cholesterol. ...
  • May Promote Weight Loss and Fat Reduction. ...
  • May Prevent Food-Borne Illnesses. ...
  • May Help With Drug Dependence.