புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Custard Apple  / Seethapalam / சீதா பழம்
OCTOPAL

Custard Apple / Seethapalam / சீதா பழம்

Regular price Rs. 57.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Custardapples contain anti-oxidants like Vitamin C, which helps to fight free radicalsin our body. It is also high in potassium and magnesium that protects our heartfrom cardiac disease. Not only that, it also controls ourblood pressure. Custard apples contain Vitamin A, which keeps your skin and hairhealthy.