புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Taro Root / Seppakilagu / சேப்பங்கிழங்கு
OCTOPAL

Taro Root / Seppakilagu / சேப்பங்கிழங்கு

Regular price Rs. 23.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Rich in Fiber and Other Important Nutrients. ...
  • May Help Control Blood Sugar. ...
  • May Reduce Your Risk of Heart Disease. ...
  • May Offer Anticancer Properties. ...
  • May Help You Lose Weight. ...
  • Good for Your Gut. ...
  • Versatile and Easy to Add to Your Diet.