புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Sesame Oil Cake /Ellu Punnaku /எள் புண்ணாக்கு
OCTOPAL

Sesame Oil Cake /Ellu Punnaku /எள் புண்ணாக்கு

Regular price Rs. 30.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Sesame seed oil has anti-inflammatory properties which makes it an innate healing agent.
The antibacterial properties helps in fighting various bacteria, including staphylococcus, streptococcus, and athlete's foot fungus, affecting the skin.
Ease out those tans from the harsh sun by massaging yourself with sesame seed oil.
Along with shielding your skin from UV rays prompted damages, the oil also helps in combating signs of premature ageing, including wrinkles.
The antioxidants present in sesame oil helps in detoxifying your skin.