புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Siruthaniya Thavala Adai /சிறுதானிய  ஆடை  மாவு
OCTOPAL

Siruthaniya Thavala Adai /சிறுதானிய ஆடை மாவு

Regular price Rs. 60.95 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Adai recipe is made using lentils including toor dal, urad dal and a small amount of chana dal and rice. Unlike dosa, Adai does not go through fermentation process and is much thicker than a normal dosa." The use of multiple dals and rice make it a filling dish that can be gorged on during lunchtime or as a snack.09-Nov-2017