புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Fennel Seed  / Sombu / சோம்பு
OCTOPAL

Fennel Seed / Sombu / சோம்பு

Regular price Rs. 14.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Helps Regulate Blood Pressure: ...
  • Reduce Water Retention : ...
  • Fennel Tea for Constipation, Indigestion, IBS & Bloating: ...
  • Fennel Seeds Reduce Asthma Symptoms : ...
  • Helps Purify Blood: ...
  • Improves Eyesight: ...
  • According to Ayurveda: ...
  • Great for Acne: