புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Aachi Fennel Seed Powder / Sombuthool /ஆச்சி சோம்பு தூள்
Aachi

Aachi Fennel Seed Powder / Sombuthool /ஆச்சி சோம்பு தூள்

Regular price Rs. 21.85 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
 • Helps Regulate Blood Pressure: ...
 • Reduce Water Retention : ...
 • Fennel Tea for Constipation, Indigestion, IBS & Bloating: ...
 • Fennel Seeds Reduce Asthma Symptoms : ...
 • Helps Purify Blood: ...
 • Improves Eyesight: ...
 • According to Ayurveda: ...
 • Great for Acne: