புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Camphor Ball  / Sudan / சூடன்
OCTOPAL

Camphor Ball / Sudan / சூடன்

Regular price Rs. 5.18 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Relieves Pain and Swelling. On the skin it acts as a counter irritant and is therefore used topically to relieve pain and swelling. 
  • Treatment of Nail Fungus. ...
  • Used to Treat Eczema. ...
  • Helps Induce Sleep. ...
  • Treats Cold and Cough. ...
  • Promotes Hair Growth. ...
  • Home Remedy for Head Lice.