புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Sprite  / Soft Drinks / Methu Panam / ஸ்பிரிட்  / மெதுபானம்
Sprite  / Soft Drinks / Methu Panam / ஸ்பிரிட்  / மெதுபானம்
Sprite  / Soft Drinks / Methu Panam / ஸ்பிரிட்  / மெதுபானம்
OCTOPAL

Sprite / Soft Drinks / Methu Panam / ஸ்பிரிட் / மெதுபானம்

Regular price Rs. 34.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Sprite® is a perfectly clear lemon-lime sparkling beverage with 100% natural flavors and no caffeine. Functional Benefits: A collision of lemon and lime that delivers a crisp, clean taste. Emotional Benefits: To spark your true self