புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Stayfree / ஸ்டேபிரி
OCTOPAL

Stayfree / ஸ்டேபிரி

Regular price Rs. 31.62 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Advantages to Using Stayfree® Feminine Pads

  • Reliable fluid absorption that eliminates or greatly reduces the risk of accidents.
  • Easy to change and dispose of.
  • Individually wrapped and ready to use.
  • A variety of sizes and styles for medium, heavy or overnight wear.