புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Stewed chili/Kundu Milagai/குண்டு மிளகாய்
OCTOPAL

Stewed chili/Kundu Milagai/குண்டு மிளகாய்

Regular price Rs. 46.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Vitamin C. Chili peppers are very high in this powerful antioxidant, which is important for wound healing and immune function.
  • Vitamin B6. A family of B vitamins, B6 plays a role in energy metabolism.
  • Vitamin K1. ...
  • Potassium. ...
  • Copper. ...
  • Vitamin A.