புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Strong Pain Balm /அமுர்தஜன்
Amrutanjan

Strong Pain Balm /அமுர்தஜன்

Regular price Rs. 43.70 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • For Strong Headaches & Body Pain
  • Gives faster relief from Strong headache & Body Pain
  • With Double Power, packed with wintergreen oil & mentol
  • Quick Action, Long Lasting effect ,Stain-free, Softer & Smoother
  • Apply on the affected parts and gently massage.