புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Bottle Gourd / Surakkai / சுரக்காய்
OCTOPAL

Bottle Gourd / Surakkai / சுரக்காய்

Regular price Rs. 17.25 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Cools your body. ...
  • Helps in weight loss. ...
  • Treats urinary tract infections. ...
  • Cures tummy troubles. ...
  • Keep your heart healthy. ...
  • Relieves stress. ...
  • An excellent post workout drink.