புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Surf Excel Powder / ஷார்ப் எக்சல் தூள்
OCTOPAL

Surf Excel Powder / ஷார்ப் எக்சல் தூள்

Regular price Rs. 10.55 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Surf excel offers outstanding cleanliness on a wide range of stains and multiple products suited for bucket wash and machine wash environment. Surf excel is engineered with modern and path-breaking technology that offers consumers benefits such as tough stain removal, easy dissolution, superior fragrance and much more.