புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Spinach /  தண்டுக்கீரை / Thandu Keerai
OCTOPAL

Spinach / தண்டுக்கீரை / Thandu Keerai

Regular price Rs. 11.50 Sale price Rs. 15.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Spinach is rich in vitamins A, C and K, magnesiumiron and manganese. Eating this leafy green veggie may benefit eye health, reduce oxidative stress and reduce blood pressure levels among other health functions.