புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Cow peas / Thatta  payaru / தட்ட பயிர்
OCTOPAL

Cow peas / Thatta payaru / தட்ட பயிர்

Regular price Rs. 13.80 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Optimum health: Weight gain: The good: This food is low in Saturated Fat and Sodium, and very low in Cholesterol. It is also a good source of Protein and Niacin, and a very good source of Vitamin A, Vitamin C, Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Folate, Calcium, Iron, Magnesium, Potassium, Copper and Manganese.