புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Thattapayer /  தட்டப்பயிர்
OCTOPAL

Thattapayer / தட்டப்பயிர்

Regular price Rs. 0.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

The glycemic index of cowpeas is also quite lower than many other foods. A number of researches have proved that low-glycemic-index-diet is extremely beneficial for our blood lipid profile. Hence, it is another way through which the beans can keep our blood cholesterol under control.