புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Redgramdhal  / Thuvaram Paruppu  / துவரம்பருப்பு
OCTOPAL

Redgramdhal / Thuvaram Paruppu / துவரம்பருப்பு

Regular price Rs. 12.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Helps Stabilise Blood Sugar Level. ...
  • Keeps The Heart Healthy by Lowering Cholesterol. ...
  • Effective Remedy Against Weight Loss. ...
  • Anti-Ageing Properties. ...
  • Nourishes Teeth and Bones. ...
  • Helpful In Maintaining A Healthy Vision. ...
  • Beneficial For A Glowing And Radiating Skin.