புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Tomato Seed / Thakali vithai  / தக்காளி விதை
OCTOPAL

Tomato Seed / Thakali vithai / தக்காளி விதை

Regular price Rs. 2.30 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

The most popular garden vegetable crop, tomatoes come in a wide range of sizes, shapes and colors. Choose determinate varieties for early harvest or cool conditions. Compact varieties are also good choices for containers and planting in flower beds. Tomatoes are an incredibly versatile food.

 

They are often considered as a vegetable, though ideally they are a citrus fruit. They are a rich source of Vitamin C and help in increasing