புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Turmeric  / Manjal / மஞ்சள்
OCTOPAL

Turmeric / Manjal / மஞ்சள்

Regular price Rs. 10.35 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Turmeric is a natural anti-inflammatory.
  • Turmeric is a powerful antioxidant.
  • Turmeric has anti-cancer effects.
  • Turmeric may help with skin conditions.
  • Turmeric might be brain food.
  • Getting the most from turmeric.