புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Turmeric Powder / மஞ்சள் தூள் / Manjal Thool
Achi Masala

Turmeric Powder / மஞ்சள் தூள் / Manjal Thool

Regular price Rs. 5.18 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Turmeric and especially its most active compound curcumin have many scientifically-proven health benefits, such as the potential to prevent heart disease, Alzheimer's and cancer. It's a potent anti-inflammatory and antioxidant and may also help improve symptoms of depression and arthritis.