புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Unibic Cookies / அப்ப வகைகள்
Unibic

Unibic Cookies / அப்ப வகைகள்

Regular price Rs. 11.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

The Unibic Oatmeal comprises of a whopping 26% fibre to reduce cholesterol and helps in digestion too. These cookies balances the fibre intake in the body, reduces cholesterol and BP and are also a good go-to-option for diabetic consumers at the same time it helps in maintaining stronger bones and it's high on energy.