புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Vanish oxi Action Stain Remover Liquid / வானீஸ்  சலவை  திரவம்
Vanish

Vanish oxi Action Stain Remover Liquid / வானீஸ் சலவை திரவம்

Regular price Rs. 194.35 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Delivers unbeatable stain removal efficacy that no detergent alone can deliver
  • Removes the toughest of stains that no washing powder alone can remove
  • Whitens your whites and brightens your coloured garments with its active brighteners
  • Use Vanish easily with both hand wash and machine wash, both direct and diluted. Add Vanish along with your detergent and get dry-clean like results for your everyday clothes in every wash
  • Available Variants: Vanish Powder- 120g, 240g & 450g, Vanish Liquid- 180ml, 400ml & 800ml
  • Country of Origin: India