புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Vatika coconut oil / வடிக்க தேங்காய் எண்ணெய்
OCTOPAL

Vatika coconut oil / வடிக்க தேங்காய் எண்ணெய்

Regular price Rs. 63.25 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Reduces hairfall.
  • Contains properties of 7 Ayurvedic herbs.
  • Helps maintain calm and promotes natural hair growth.
  • Amla strengthens hair roots, overall hair health and natural thickness.
  • Kapur boosts hair growth and helps reduce dandruff.
  • Lemon controls sebum and prevents dandruff.