புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Raw Banana / Valaikkai   / வாழைக்காய்
OCTOPAL

Raw Banana / Valaikkai / வாழைக்காய்

Regular price Rs. 8.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Raw bananas are specifically rich in Vitamin C and Vitamin B6. Vitamin C is an essential mineral for healthy skin and hair.
...

  • They help in weight loss. Raw bananas are rich in fibre. ...
  • Good for heart health. Raw bananas are a rich source of potassium. ...
  • Gives a boost to beneficial starch