புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Vigna mungo / White gram /Vellaulunthu /வெள்ளை உளுந்து
OCTOPAL

Vigna mungo / White gram /Vellaulunthu /வெள்ளை உளுந்து

Regular price Rs. 13.80 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Improves Digestion. Urad dal is rich in fibre, both soluble and insoluble, which is known improve our digestion. ...
  • Protects Heart. ...
  • Boosts Energy. ...
  • Improves Bone Health. ...
  • Strengthens Nervous System. ...
  • Helps Manage Diabetes. ...
  • Good For Skin And Hair.