புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Vicco Vajradanthi / விக்கோ பல் பொடி
OCTOPAL

Vicco Vajradanthi / விக்கோ பல் பொடி

Regular price Rs. 34.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Prevents Tooth Decay and cures Pyorrhoea, Swollen Gums, Bleeding Gums And Inflammation Of Gums. Used In Hardening Of Gums And Teeth. Relieves tooth ache and helps in the treatment of disorders of gum.